Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen eerstepartij- en derdepartijcookies.

Eerstepartijcookies zijn cookies die deze site beheert, ze zijn eigen aan deze website en hebben een specifieke functie zoals het goed laten functioneren van deze website / service op de website.

Derdepartijcookies zijn cookies die we zelf niet beheren of plaatsen op deze website, deze zijn afkomstig van een derde partij. Het is mogelijk dat er derdepartijcookies worden geplaatst bij het gebruik van deze website. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door je bezoek aan deze website worden verstuurd naar derden. Een voorbeeld hiervan zijn socialmediacookies of cookies voor statistieken bij te houden. Ook al plaatsen / beheren we zelf deze cookies niet, doen we er alles aan om de plaatsing ervan zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Onderaan deze pagina kan je een overzicht terugvinden van de cookies die worden geplaatst door derde partijen.

In sommige gevallen kan het zijn dat er nog andere cookies worden geplaatst door vertrouwde derde partijen, dit hangt af van de inhoud die je op de website te zien krijgt. Bijvoorbeeld een embedded youtube- of vimeoplayer.

Soorten cookies gebruikt op deze website

Er zijn verschillende cookies die we gebruiken op deze website, elk heeft zijn eigen functie. De cookies die worden gebruikt op deze website kan je opdelen in verschillende categorieën. Hieronder een overzicht.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze worden meestal ingesteld als reactie op acties van de bezoeker, zoals het instellen van privacyvoorkeuren, het invullen van een contactformulier of het inloggen op de website.

Er worden binnen wordpress 2 types cookies gebruikt: Users cookies en Commenters cookies.

Users Cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker inlogt op de backend, dit bevat de verificatiegegevens van een gebruiker. Deze cookies verlopen na 15 dagen.

Commenters Cookies: wanneer een gebruiker een opmerking achterlaat op de site, stelt WordPress automatisch een cookie in met de naam, het e-mailadres en de URL van de gebruiker. Met deze cookie kan WordPress automatisch gebruikersnaam-, e-mail- en URL-velden vullen bij volgende bezoeken van de gebruiker. De commentaarcookie verloopt over 347.222 dagen of 30000000 seconden.

Meer info over de cookies die wordpress plaatst kan je vinden op hun website: https://wordpress.org/support/article/cookies/

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop een bezoeker de website gebruikt. Dit is info zoals met welk toestel bekijk je onze website of hoeveel tijd spendeer je op een webpagina. Met dergelijke info kunnen we analyses maken om de website te verbeteren. Om deze info te verzamelen maken we gebruik van Google Analytics.

Raadpleeg “Hoe Google cookies gebruikt” voor meer informatie over hoe de informatie wordt verwerkt: https://policies.google.com/technologies/cookies

Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, bekijk dan de instructies van Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van een bezoeker te volgen om vervolgens van deze info een gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel kan dan worden gebruikt om gepaste en persoonlijke advertenties te tonen op andere sites.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als je deze website wenst te bezoeken, raden we jou aan om cookies in te schakelen. Je bent volledig vrij om bepaalde cookies te verwijderen in jouw browser.

Het in- of uitschakelen van cookies kan je doen via de instellingen van jouw browser. Hieronder kan je enkele links terugvinden met meer info hierover.

Cookies beheren in Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Cookies beheren in Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Cookies beheren in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Cookies beheren in Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Gedetailleerde lijst cookies

NaamFunctieLevensduurProvider
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests. The PHPSESSID cookie is native to PHP and enables websites to store serialised state data. On the website it is used to establish a user session and to pass state data via a temporary cookie, which is commonly referred to as a session cookie. Stores unique session ID.session
wordpress_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_test_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_test_cookieWordPress test cookie.session
wp-settings-WordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.session
wp-settings-time-WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.session
moove_gdpr_popupIt stores user preferences for cookies1 year
_gaUsed to distinguish users.2 yearsGoogle analytics
_gidUsed to distinguish users.24 hoursGoogle analytics
_gatUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.1 minuteGoogle analytics
_gac_<property-id>Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.

Expiration:

90 daysGoogle analytics
AMP_TOKENContains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service1 yearGoogle analytics
collectUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.sessionGoogle analytics
_GRECAPTCHAThis cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.5 months 27 daysreCAPTCHA

 

FRANSE VERSIE

Cookies

Un cookie est un simple petit fichier envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées vers nos serveurs lors de votre prochaine visite.

D’où viennent les cookies ?

Sur la base de l’origine des cookies, nous distinguons les cookies de première partie et les cookies de tierce partie.

Les cookies de première partie sont des cookies que ce site gère, ils sont spécifiques à ce site web et ont une fonction spécifique telle que faire fonctionner correctement ce site web/service sur le site web.

Les cookies tiers sont des cookies que nous ne gérons pas ou ne plaçons pas nous-mêmes sur ce site web, ils proviennent d’un tiers. Des cookies tiers peuvent être installés lors de l’utilisation de ce site web. Ces cookies permettent d’envoyer certaines données à des tiers lors de votre visite sur ce site web. Il s’agit par exemple de cookies de médias sociaux ou de cookies de suivi des statistiques. Même si nous ne plaçons/gérons pas ces cookies nous-mêmes, nous nous efforçons de faire en sorte que leur placement soit aussi contrôlé que possible. Vous trouverez un aperçu des cookies placés par des tiers au bas de cette page.

Dans certains cas, d’autres cookies peuvent être installés par des tiers de confiance, en fonction du contenu que vous voyez sur le site web. Par exemple, un lecteur youtube ou vimeo intégré.

Types de cookies utilisés sur ce site web

Il existe plusieurs cookies que nous utilisons sur ce site web, chacun ayant sa propre fonction. Les cookies utilisés sur ce site web peuvent être divisés en plusieurs catégories. En voici un aperçu.

Cookies nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site web et ne peuvent être désactivés. Ils sont généralement définis en réponse à des actions du visiteur, telles que la définition de ses préférences en matière de confidentialité, le remplissage d’un formulaire de contact ou la connexion au site web.

Il existe 2 types de cookies utilisés dans wordpress : Les cookies des utilisateurs et les cookies des commentateurs.

Les cookies utilisateurs sont définis lorsqu’un utilisateur se connecte au backend. Ils contiennent les détails d’authentification de l’utilisateur. Ces cookies expirent après 15 jours.

Cookies des commentateurs : lorsqu’un utilisateur laisse un commentaire sur le site, WordPress définit automatiquement un cookie contenant le nom, l’adresse électronique et l’URL de l’utilisateur. Ce cookie permet à WordPress de remplir automatiquement les champs nom d’utilisateur, adresse électronique et URL lors des visites ultérieures de l’utilisateur. Le cookie de commentaire expire dans 347 222 jours ou 30000000 secondes.

Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies utilisés par wordpress sur leur site web : https://wordpress.org/support/article/cookies/.

Cookies analytiques

Ces cookies collectent des informations générales sur la façon dont un visiteur utilise le site web. Il s’agit d’informations telles que l’appareil que vous utilisez pour consulter notre site web ou le temps que vous passez sur une page web. Grâce à ces informations, nous pouvons effectuer des analyses pour améliorer le site web. Pour collecter ces informations, nous utilisons Google Analytics.

Voir “Comment Google utilise les cookies” pour plus d’informations sur le traitement de l’information : https://policies.google.com/technologies/cookies

Si vous souhaitez désactiver Google Analytics dans votre navigateur, veuillez consulter les instructions de Google :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies de marketing

Ces cookies sont utilisés pour suivre le comportement de navigation d’un visiteur et établir ensuite un profil d’utilisateur à partir de ces informations. Ce profil peut ensuite être utilisé pour afficher des publicités appropriées et personnalisées sur d’autres sites.

Activation et désactivation des cookies et suppression de ceux-ci

Si vous souhaitez visiter ce site web, nous vous conseillons d’activer les cookies. Vous êtes entièrement libre de supprimer certains cookies dans votre navigateur.

Vous pouvez activer ou désactiver les cookies via les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez ci-dessous quelques liens avec plus d’informations à ce sujet.

Gérer les cookies dans Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Gérer les cookies dans Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Gérer les cookies dans Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Gérer les cookies dans Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Liste détaillée des cookies

NomFunctionÀ vieFournisseur
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests. The PHPSESSID cookie is native to PHP and enables websites to store serialised state data. On the website it is used to establish a user session and to pass state data via a temporary cookie, which is commonly referred to as a session cookie. Stores unique session ID.session
wordpress_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_test_WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_test_cookieWordPress test cookie.session
wp-settings-WordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.session
wp-settings-time-WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.session
moove_gdpr_popupIt stores user preferences for cookies1 year
_gaUsed to distinguish users.2 yearsGoogle analytics
_gidUsed to distinguish users.24 hoursGoogle analytics
_gatUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.1 minuteGoogle analytics
_gac_<property-id>Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.

Expiration:

90 daysGoogle analytics
AMP_TOKENContains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service1 yearGoogle analytics
collectUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.sessionGoogle analytics
_GRECAPTCHAThis cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.5 months 27 daysreCAPTCHA